Yapılandırmada başvuru için son 3 gün

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, hakkında inceleme başlatılan WhatsApp’tan tebligat yapılarak bilgi ve belge talep edildiğini bildirdi. Vergi ve diğer bazı alacakların…

Posted On