Dünya Bankası, Türkiye’deki OSB’lerin altyapı gelişimine 300 milyon dolarlık finansman desteği sağlayacak. Dünya Bankası, finanse edeceği 300 milyon dolarlık “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi”yle, söz konusu bölgelerin daha