OECD, Türkiye 2021 Raporunun sonuç bölümünde, ekonomi yönetimine ilişkin kurumsal modernizasyon tavsiyesi yapılırken, siyasi erke de ‘hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığını tesis edin’ uyarısında bulundu. Uğur