Yapılandırmada başvuru için son 3 gün

Yapılandırmada başvuru için son 3 gün

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, hakkında inceleme başlatılan WhatsApp’tan tebligat yapılarak bilgi ve belge talep edildiğini bildirdi. Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması amacıyla çıkarılan...