Elektrikli motorlu araçlarda ÖTV oranları artırıldı

Sadece elektrik motorlu olanlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları motor gücü 85 kW’yi geçmeyenlerde yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen 120 kW’yi geçmeyenlerde yüzde 7’den yüzde 25’e, 120 kW’yi geçenlerde yüzde 15’den yüzde 60’a yükseltildi.

Sadece elektrik motorlu olanlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları motor gücü 85 kW’yi geçmeyenlerde yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen 120 kW’yi geçmeyenlerde yüzde 7’den yüzde 25’e, 120 kW’yi geçenlerde yüzde 15’den yüzde 60’a yükseltildi.

Cumhurbaşkanının 4760 sayılı ÖTV Kanunun 12’nci maddesi gereğince aldığı bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranları hakkındaki kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri uyum süresi 1 yıl ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğine uyum süresi 1 yıl ertelendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idarelerinin uyum yükümlülükleri 31 Aralık 2020’den 31 Aralık 2021’e uzatıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir