Eski İTO yöneticileri hakim karşısında: Bu dava bağımsızlığımıza yöneliktir

İstanbul Tabip Odası’nın bir önceki yönetim kurulu üyelerinin, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü hakkında açtıkları disiplin soruşturması nedeniyle yargılanmalarına başlandı. Adliye önünde okunan basın açıklamasında, “Anayasa ve yasalar çerçevesindeki yetki ve sorumluluklarımıza dayanarak yürütülen bir soruşturma öne sürülerek açılan bu dava, ülkemizin içinde bulunduğu antidemokratik siyasi ortamın göstergelerinden birisidir ve meslek örgütümüzün bağımsızlığına yöneliktir” denildi.

ÇALIŞMA YAŞAMI 28.04.2022 14:51

Eski İTO yöneticileri hakim karşısında: Bu dava bağımsızlığımıza yöneliktir

Abone Ol google-news

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) bir önceki yöneticileri Prof. Dr. Pınar Saip, Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Güray Kılıç, Osman Öztürk, Murat Ekmez, Recep Koç ve Rukiye Eker Ömeroğlu’nun, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Sadettin Hülagü hakkında disiplin soruşturması açtıkları için ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla yargılanmalarına, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlandı.

Duruşma öncesi adliye önünde bir basın açıklaması okundu. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, barış imzacısı akademisyenler, İstanbul Veterinerler Odası, Kocaeli Dayanışma Akademisi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) katıldı.

“Kimse Dokunamaz Meslek Örgütümüzün Bağımsızlığına” yazılı pankartla Çağlayan Adliyesi önündeki basın açıklamasını, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan okudu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HÜLAGÜ HAKKINDAKİ İDDİALAR ANLATILDI

“İstanbul Tabip Odası 2018-2022 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri, bugün yasalardan aldıkları yetki ve görevlerini yerine getirdikleri için yargı karşısındadır. İTO Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli Üniversitesi Rektörü, tıp doktoru Sadettin Hülagü tarafından, ‘görevi kötüye kullanmak’ suç isnadıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına şikâyet edilmişlerdir. Şikâyetin gerekçesi, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun kendisi hakkında disiplin soruşturması başlatmış olmasıdır. İTO Yönetim Kurulu üyelerine yönelik hakaret niteliğinde söylemler içeren şikâyet dilekçesi Cumhuriyet Savcısı tarafından değerlendirilmiş ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla söz konusu dava açılmıştır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu Tabip odalarına meslek mensupları hakkında disiplin incelemesi başlatmak ve deontoloji kuralları ile meslek etiğine aykırı davranışların tespiti halinde soruşturma açmak yetki ve görevi vermektedir. Disiplin soruşturmaları, ilgili mevzuat gereği, kimi zaman şikâyet üzerine, kimi zaman resen, kimi zaman da bu soruşturmada olduğu gibi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin istemi üzerine açılmaktadır.

eski-ito-yoneticileri-hakim-karsisinda-bu-dava-bagimsizligimiza-yoneliktir-1009210-1.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli beş hekim öğretim üyesi, haksız bir suçlama ile kamu görevinden ihraçlarına neden olduğu gerekçesiyle, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Dr. Sadettin Hülagü hakkında Kocaeli Tabip Odası’na şikâyette bulunmuştur. Yönetim Kurulu’nun dört üyesi tarafsızlıklarını koruyamayacakları endişesiyle inceleme görevinden çekilmiş, bu nedenle TTB Merkez Konseyi disiplin işlemlerini yürütme görevini İstanbul Tabip Odası’na vermiştir.

TTB Merkez Konseyi tarafından gönderilen şikâyete ilişkin bilgi ve belgeler ile Dr. Sadettin Hülagü tarafından sunulan bilgi ve belgeler, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun 12.11.2019 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve şikâyet edilen Dr. Sadettin Hülagü hakkında; deontolojiye aykırı davranmak, meslektaşları küçük düşürücü fiil içinde olmak, etik ihlal yapmak iddialarıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 7. Maddeleri gereğince soruşturma açılmasına karar verilmiş, şikâyete konu olan eylemin, TTB disiplin yönetmeliğine göre suç teşkil edip etmediği hususunun karara bağlanması için dosya İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’na sevk edilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevliyken ihraç edilen beş hekim öğretim üyesi ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladıkları nedeniyle suçlu ilan edilen, kamuoyunda ‘barış akademisyenleri’ olarak bilinen akademisyenlerdendir.

Anayasa Mahkemesi, Barış Bildirisi’nin ifade özgürlüğünün koruması altında olduğuna ve akademik özgürlük çerçevesinde bir metin olduğuna karar vermiştir. Bu karar sonucunda hukuki olarak bir sonuç elde edilmiş olsa da KHK’lara dayanarak uygulanan idari yaptırımların çoğu halen yürürlüktedir.

Akademik özgürlük kapsamında kabul edilen bir bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımızın, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin yetkili kurulları tarafından uğradıkları haksızlığın incelenmesi isteği, yasal mevzuata uygun olması yanında hekimlik mesleği etiği kuralları çerçevesinde değerlendirilmeyi hak etmektedir.

Anayasa ve yasalar çerçevesindeki yetki ve sorumluluklarımıza dayanarak yürütülen bir soruşturma öne sürülerek açılan bu dava, ülkemizin içinde bulunduğu antidemokratik siyasi ortamın göstergelerinden birisidir ve meslek örgütümüzün bağımsızlığına yöneliktir. Yasal görev ve yetkilerimizden ödün vermeyeceğimizi, demokrasi ve sağlık hakkı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyu önünde bir kez daha yineliyoruz.”

Günün Önemli Manşetleri

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.