Her 5 öğrenciden biri sosyal medyada 5 saatten fazla zaman harcıyor

Son zamanlarda, özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte internet ve sosyal medya kullanımında ciddi artışlar yaşanıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (YUAM) üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirdiği bir araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin beşte birine yakını sosyal medyada günde 5 saatten fazla zaman geçiriyor. Bu öğrencilerin sosyal medyayı kullanma amaçları ise “ödev ya da projelerle alakalı araştırma yapmak, merak ettikleri ya da ilgi duydukları bir konu hakkında bilgi edinmek, farklı görüş ve düşünceler hakkında bilgi sahibi olmak” olarak açıklandı. SOSYAL MEDYA Toplam 3 bin 283 öğrenci ile gerçekleştirilen araştırmada, katılımcı öğrencilerin yüzde 40,4’ünün günlük vakitlerinin en azından 1 ilâ 3 saatini, yüzde 34,8’inin 3 ilâ 5 saatini, yüzde 17,3’ünün ise günde 5 saatten fazla zamanını sosyal medya platformlarından birinde geçirmekte olduğu belirledi Araştırmada, katılan öğrencilerin akademik başarı düzeyleri arttıkça, sosyal medyayı eğlence, dijital-sosyal iletişim ve sorun çözmekten ziyade, daha çok bilgi paylaşımı amacıyla kullanma eğiliminde oldukları tespit edildi. Eğlence amaçlı kullanım boyutunun en yüksek kullanım oranı İletişim ve Eğitim Fakültesi’nde görüldü. Araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle, araştırmaya katılan ve sosyal medyayı kullanan öğrencilerin, sağlık ile ilgili sorunlarına çözüm yolları bulmak, kimseyle paylaşamadığı kişisel sorunlara çözüm bulmak ve başkalarının günlük yaşamlarını takip etmek için sosyal medyayı kullandıkları belirlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir